فولاد امیرکبیر کاشان در بورس
قیمت پایانی: ۵,۹۷۲
آخرین روز معاملاتدرصد تغییرارزش معاملات
۹۶/۱۲/۹0۲,۲۰۷,۱۸۶
air_03

ورق آنيل شده

کلاف‌های نورد سرد شده در این خط تولید، طی فرایند آنیل، تنش زدایی می‌شوند.

معرفی کامل