سخن روز:

آگهی مزایده شماره 96140/128

 

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را که شامل رول اسپیره ، دراس روی ضایعاتی، ضایعات تخت ورق گرم ، رول گالوانیزه درجه 3 و درجه 4 و  غیره می باشد از سریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 03/02/96 از ساعت 9 صبح الی 15 به نشانی کاشان کیلومتر 14 جاده اردستان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان مراجعه فرمایند.

 

شماره تماس کارخانه:  7-03155503841 داخلی: 321 و 239 و 337

دفتر تهران : 22658351

دفتر اصفهان:  89-36650286

پیوست ها:
دانلود این فایل (photo_2017-04-22_14-52-55.jpg)فایل پیوست[مشخصات تکمیلی مزایده]76 Kb
IMAGE تصاویر شرکت
شنبه, 05 بهمن 1392
IMAGE ویدئوها
دوشنبه, 24 تیر 1392

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه