سخن روز:

مانور نشت آمونیاک جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

 

 

مانور نشت آمونیاک جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در محل HNX واحد آنیلینگ

 

گزارش تصویری

گزارش عملکرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

اطلاع رسانی های واحد

 

 

سامانه ثبت پاسخ مسابقه