شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان توسط تیم ارزیابان شرکت فولاد مبارکه

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان توسط تیم ارزیابان شرکت فولاد مبارکه به صورت آنلاین و مجازی بر اساس نظام جامع ارزیابی شرکتهای گروه فولاد مبارکه

نظرات