شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > دوره های برگزار شده > اصول و فنون پذیرایی و تشریفات پیشرفته

هدف از این دوره ، آشنایی با اصول استاندارد پذیرایی و تشریفات و کسب مهارت های عملی مرتبط برای فراگیران می باشد، که در شهریور ماه 98 طی دو روز توسط جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم برای پرسنل خدمات و امور رفاهی و تشریفات برگزار گردید.

نظرات