شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > برگزاري اولين كانون ارزيابي شايستگي كاركنان شركت فولاد اميركبير کاشان

­در شرکت فولاد امیرکبیرکاشان توجه به رشد و توسعه شایستگی های کارکنان به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان و فرایندهای اصلی حوزه مدیریت منابع انسانی همواره مورد توجه و دقت بوده است به طوری که این مهم به عنوان یکی از اهداف استراتژیک سازمان در نقشه استراتژی به چشم می خورد.

در این راستا هدف “توسعه شایستگی کارکنان ” در چند فاز و پروژه ­های مختلف تعریف و در دست کار واحد آموزش وتوسعه منابع انسانی  قرار گرفته ­است.

یکی از مراحل اصلی، تدوین مدل شایستگی مدیران بر اساس مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با محور قراردادن ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف سازمانی بود. پس از آن کانون ارزیابی شایستگی کارکنان بر اساس مدل طراحی شده تعریف شد که درتاریخ 5 تا 8 آبان ماه 99 با پوشش 70 نفر از تیم کارشناسان، سرپرستان و روسای شرکت با رعایت کامل کلیه شیوه نامه های بهداشتی توسط تیم مشاوره خبره و متخصص در حوزه منابع انسانی و روانشناسی در محل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان برگزار گردید.

خروجی این فرایند در قالب کارنامه های فردی و گزارشات مدیریتی ارائه خواهد شد و به عنوان زیرساخت سایر اهداف استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی نظیر جانشین پروری، تفویض اختیار، برنامه های توسعه فردی (IDP) و …مورد استفاده قرارخواهد گرفت تا همواره سازمان متعالی فولاد امیرکبیر کاشان را برای رسیدن به اهداف بلندمرتبه اش یاری و پشیبانی نماید.

نظرات