شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > برگزاری مانور آتش سوزی در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

اين مانور رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ 1399/03/21 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني با ساير نهادهاي امدادي با بكارگيري امكانات و تجهيزات به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در شركت فولاد امیرکبیرکاشان آغاز شد.

در اجراي برنامه اين مانور چندين حلقه لاستيك بطور فرضي شعله ور شده بود كه آتش نشانان با بكار گيري خوروی اطفاي حريق و با استفاده از تجهيزات خاموش كننده اقدام به مهار شعله هاي آتش كردند.

نظرات