شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > افتخارات > افتخارات سال 95 > تقدیرنامه مدیر نمونه در همکاری و حفظ و صیانت از سلامت کارکنان از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی