شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > تقدیر از برگزیدگان نظام پیشنهادات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

مراسم تقدیر از برگزیدگان نظام پیشنهادات در سال 1398 با حضور مدیرعامل و مدیران سازمان در سالن جلسات شرکت فولاد امیرکبیرکاشان برگزار شد.

در اين مراســم ابتدا مهندس شهرام عالی وند، مدیرعامل شرکت از دست اندرکاران نظام پیشنهادات تقدیر و تشکر کرد و سپس پیرامون موضوع به ایراد سخن پرداخت.

در پايان مراســم بــه 4 نفــر از برترين پيشــنهاددهندگان به شرح ذیل لوح تقدير و جوايزي اهدا شد :

پیشنهاد دهنده پیشنهاد برتر: آقایان احسان خندانپور، سعید شعبانی تبار

پیشنهاد دهنده برتر (دارای بیشترین پیشنهاد مصوب): آقای محسن تراشی

کارشناس برتر: آقای هانی تیمورزاده

نظرات