شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > تقدیر از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به پاس همکاری و مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی


حضور آقای دکتر مروجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان و آقای مهندس تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان و هیات همراه در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان و اهدا لوح تقدیر و تندیس به پاس همکاری و مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی از هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان فولاد امیرکبیر کاشان به بیمارستان‌های شهید بهشتی کاشان و سید شهدا آران و بیدگل

نظرات