شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > تقدیر از واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان به پاس کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان

به گزارش روابط عمومی، به پاس کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استانی، از پرسنل واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه با حضور مدیر عامل محترم تقدیر و تشکر به عمل آمد.

نظرات