شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > حماسه زیبای حضور خانواده فولاد امیرکبیر کاشان در انتخابات مجلس 98

در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری، کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به همراه مدیرعامل دریازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضوری چشمگیر داشتند. شهرام عالی وند، مدیر عامل فولاد امیرکبیر کاشان در پای صندوق سیار اخذ رای حضور یافت و رای خود را به صندوق انداخت، نیروهای شاغل در سالن های تولید نیز همراه با مدیرعامل در پای صندوق اخذ رای حضور یافتند.

نظرات