شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > رکورد تولید ماهانه در خط اسیدشویی بهبود یافت

در مسیر تعالی روز افزون شرکت بار دیگر فولاد امیر کبیر کاشان حماسه ای نو خلق نمود.

در سال جهش تولید با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان داخلی، از ابتدای سال عزم خود را برای تجلی بخشیدن به این شعار بزرگ، جزم کردیم و با برنامه‌ریزی و مدیریت فرایندها که در انسجام و کارگروهی تجلی یافته است
و با تلاش و کوشش و درک متقابل از یکدیگر و استفاده موثر از امکانات توانستیم رکورد ماهیانه تولید را در خط اسید شویی بار دیگر بهبود دهیم.
کسب این رکورد سبب غرور و سربلندی برای کلیه همکاران است.

افتخار حاصل شده را به خانواده بزرگ فولاد امیرکبیر کاشان تبریک عرض می‌نمایم و امید است در پرتو عنایت حق تعالی و تلاش کلیه همکاران، روند افزایش تولید شرکت تداوم یافته و در سال جهش تولید، دستیابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.

نظرات