شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > رکورد تولید ماهانه در خط نورد سرد فولاد امیرکبیر کاشان بهبود یافت

در مسیر تعالی روز افزون بار دیگر فولاد مردان امیر کبیر کاشان حماسه ای نو خلق کردند.

در سال جهش تولید با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان داخلی، مردان بزرگ امیرکبیر کاشان از ابتدای سال عزم خود را برای تجلی بخشیدن به این شعار بزرگ، جزم کردند و با برنامه‌ ریزی و مدیریت فرایندها که در انسجام و کارگروهی تجلی یافته است و با تلاش و کوشش و درک متقابل از یکدیگر و استفاده موثر از امکانات توانستند رکورد ماهانه تولید را در خط نورد سرد بار دیگر بهبود دهند.
کسب این رکورد سبب غرور و سربلندی برای کلیه همکاران است.

افتخار حاصل شده را به خانواده بزرگ فولاد امیرکبیر کاشان تبریک عرض می‌نمایم و امید است در پرتو عنایت حق تعالی و تلاش کلیه همکاران، روند افزایش تولید شرکت تداوم یافته و در سال جهش تولید، دستیابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.

نظرات