هدف از این دوره، توانایی نوشتن انواع صورت وضعیت،توانایی تشریح عملیات تخریب در فهرست بهاء، توانایی انجام متره عملیات خاکی با ماشین و با دست،توانایی متره فونداسیون، توانایی تشریح فهرست بهاء قالب بندی چوبی و بتن درجا و بتن ریزی،توانایی تشریح کامل سیستم پایدارسازی نیلینگ و آنکراژ در عملیات خاکی در اردیبهشت ماه 99 توسط جناب آقای دکتر بهادران برگزار گردید.

نظرات