چکیده کتاب نظریه انتخاب:

ما فقط خودمان را می توانیم کنترل کنیم. در عمل هیچ کس نمی تواند مارا مجبور کند کاری را که نمی خواهیم انجام بدهیم
انجام بدهیم مگر آنکه ما را به شدت تنبیه یا تهدید به مرگ کند وقتی هم کاری را زیر فشار تنبیه انجام می دهیم، به ندرت آن را خوب انجام می دهیم.
وقتی عملا می فهمیم که فقط خودمان را می توانیم کنترل کنیم فورا در مورد شخصی خویش تجدید نظر می کنیم و بسیاری از موارد می فهمیم که آزادی ما خیلی بیشتر از آن است که تصور می کردیم. وقتی کاری را به ما گفته شده انجام بدهیم، انجام نمی دهیم می توانیم ببینیم می خواهیم از چقدر از آزادی شخصی مان صرف نظر کنیم.
ما فقط به دیگران اطلاعات می دهیم و از دیگران اطلاعات می گیریم حق انتخاب مان نیز در است که با این اطلاعات چگونه برخورد کنیم.
مشکلات روان شناختی دراز مدت، مسکلات رابطه ای هستند. مشکلات رابطه ای، تا حدودی علت مشکلات دیگری چون درد، خستگی ، ضعف و برخی بیماری های مزمن – که معمولا به آنها بیماری های دستگاه خود ایمنی گفته می شود – نیز هستند.

برای دانلود این کتاب به کانال تلگرام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان مراجعه فرمایید.

نظرات