شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > پرداخت سود سهام شركت فولاد اميركبير كاشان (سهامي عام) مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29

به اطلاع كليه سهامداران شركت فولاد اميركبير كاشان (سهامي عام) كه در تاريخ 99/3/12 (تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه) سهامدار اين شركت بوده اند، مي رساند كه سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1398/12/29 (طبق مصوبه مجمع هر سهم1.600 ريال) بشرح برنامه زمانبندي زير پرداخت مي گردد :

تعداد سهامتاريخنحوه پرداخت
از 1 سهم تا 1.500.000 سهم99/04/01 تا 99/07/30سيستم متمركز بانك تجارت
از 1.500.001سهم تا 3.000.000 سهم99/08/01 تا 99/09/30سيستم متمركز بانك تجارت
از 3.000.001 سهم به بالا99/10/01 تا 99/11/28واريز به حساب سهامدار

سهامداران حقيقي : كليه سهامداران حقيقي واجد شرايط ميتوانند طبق بازه زماني اعلام شده با مراجعه به كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور و ارائه مدارك ذيل نسبت به دريافت سود خود (بصورت نقدي) اقدام نمايند .لازم به ذكر است وكيل سهامدار بايستي علاوه بر مدارك ذيل اصل و كپي وكالتنامه خود را نيز همراه داشته باشند.

1ـ اصل و كپي كارت ملي و يا شناسنامه

2ـ ارائه كد معاملاتي موسوم به كدبورسي

شركت هاي سبدگردان : سود سهــام سبدگردان ها با ارسال قرارداد سبدگرداني و اعلام شماره حساب و شماره شباي حساب بانكي مستقيما از طريق شركت به حساب شـركتهاي سبدگردان واريز مي گردد.

سهامداران حقوقي : كليه سهامداران واجد شرايط ميتوانند طبق بازه زماني اعلام شده با مراجعه به كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور و ارائه مدارك ذيل نسبت به دريافت سود خود (از طريق انتقال به حساب سهامدار) اقدام نمايند.

1ـ ارائه كد معاملاتي موسوم به كد بورسي

2ـ نامه معرفي شماره حساب و شماره شبا حساب شركت در يكي از بانكهاي متصل به سيستم شتاب به امضاي مديران صاحب امضاء مجاز

3ـ تاييد كتبي شماره حسابي از شعبه بانكي كه در آن حساب دارند.

4ـ اصل و كپي كارت ملي نماينده سهامدار

5ـ تصوير آخرين روزنامه رسمي شامل آخرين تغييرات مديران صاحب امضاء (ممهور به مهرشركت)

سود سهامداران حقوقي با تعداد 3.000.001 به بالا از99/10/01 تا 99/11/28 از طريق واريز به حساب سهامدار پرداخت خواهد شد.

همچنين باطلاع سهامداراني كه سود سهام سالهاي قبل خود را دريافت ننموده اند ،  مي رساند كه ميتوانند از طريق اعلام شماره حساب و مشخصات خود بشرح فرم زير و ارسال آن به آدرس: كاشان كيلومتر14جاده اردستان شركت فولاد اميركبيركاشان 

تلفن : 55503840 – 031   تلگرام : 09391196852 فاكس : 55503848- 031 اقدام نمايند.

دانلود فرم مشخصات، جهت دریافت سود سهام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

نظرات