شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > افتخارات > افتخارات-مشتری مداری