شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار و اطلاعیه های نظام پیشنهادات