شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > مسابقات > ویژه نامه واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی – خرداد 1399

بخش اول: آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

زمانی که سازمانی اقدام به پیاده‌سازی چندین استاندارد ایزو می‌کند، پیش‌روی نامناسب و برخی ازهمپوشانی‌های استانداردها با یکدیگر باعث ایجاد دردسر در سازمان می‌شود. این دردسرها از زیاد شدن حجم کارها و انجام ممیزی‌های مختلف گرفته تا ایجاد هزینه‌های مختلف و هدر رفتن زمان کارکنان و مدیریت سازمان، می‌تواند بهره‌وری این استانداردها را کاهش دهد. به منظور افزایش بهره‌وري، اثربخشی و کارایی سازمان از یک‌سو و کاهش ضایعات و آسیب‌هاي جسمی و روانی از سوي دیگر و همچنین حفظ محیط زیست، امروزه سازمانها از ادغام سیستم‌هاي مختلف مدیریتی در یک سیستم مدیریت واحد به نام سیستم مدیریت یکپارچه (Integrated Management System-IMS) بهره می‌گیرند.

با توجه به اینکه استانداردهای مدیریتی با هم وجه اشتراک داشته و چارچوب کلی آنها مشابه هم می‌باشد، یکپارچه نمودن این استانداردها با درنظر گرفتن ارتباطات فی مابین منجر به کاهش مستندات سازمان در مقایسه با استقرار هر یک به تنهایی می‌شود. سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS) یک سیستم واحد از ترکیب دو یا چند استاندارد مدیریتی نظیر سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)، سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001) می‌باشد. البته می‌توان به این موضوع اشاره کرد که IMS صرفا تلفیق این سه استاندارد نیست و می‌تواند شامل تلفیق استانداردهای دیگری مانند سیستم مدیریت کیفیت-خطوط راهنما برای آموزش (ISO 10015)، سیستم مدیریت کیفیت-خطوط راهنما برای پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات ایشان (ISO 10002 و ISO 10004) نیز باشد.

یکپارچه‌سازی یا همان IMS مزایای مختلفی دارد:

  • دوباره کاری‌ها را کاهش می‌دهد، به عنوان مثال نیازی نیست چندین خط مشی یا چندین نظامنامه نوشته شود.
  • کنترل مستندات آسان‌تر می‌شود و با تلفیق مستندات می‌توان حجم کمتری از مستندات را در اختیار داشت.
  • آموزش‌ها را می‌توان یکپارچه کرد.
  • ممیزی‌های چندگانه حذف می‌شود و نیازی نیست سازمان برای هر کدام از استانداردها ممیزی مجدد شود.
  • ممیزی‌های داخلی و جلسات مدیریتی بصورت متمرکز برگزار می‌شود و وقت مدیران سازمان کمتر تلف می‌شود.

سيستم مدیریت یکپارچه شركت فولاد امیرکبیر کاشان بر اساس الزامات استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018  و نیز راهنماهای ISO 10002:2018، ISO 10004:2018  و ISO 10015:1999 استقرار یافته است. سیستم مديريت یکپارچه شركت شامل كليه واحدهاي توليدي و غیرتولیدی موثر شامل ورق اسیدشوئی شده، نورد سرد، آنیل، گالوانيزه و شيت مطابق با ساختار سازماني تعریف شده در شركت مي‌گردد. دامنه فعالیت‌های استقرار سیستم مدیریت یکپارچه شركت فولاد امیرکبیر کاشان، تولید کلاف و ورق نورد سرد شده و گالوانیزه می‌باشد.

بخش دوم: آشنایی با فرآیند ممیزی

ممیزی(Audit)،فرآیند سیستماتیک، مستقل و مستند برای یافتن شواهد ممیـزی و ارزیابی واقع‌بینانه آنها به‌منظور تعیین میـزان برآورده شدن معیارهای ممیزی است وجهت اطمینان از استقرار سیستمهای مدیریتی در هر سازمانی می‌بایستی ممیزی بصورت دوره ایصورت گیرد.به‌عنوان ‌مثال معیار ممیزی در ممیزی استاندارد ISO 9001:2015، بندهای این استاندارد است.ممیزی کمک به کشف نقاطی از سیستم مدیریتی می‌کند که نیاز به توجه بیشتری دارند و فرصتی را برای بهبود فرآیندهای آن محیا می‌کند. در زمان ممیزی، ممیزان شواهد را با مشاهدات خود جمع‌آوری می‌کنند. جمع آوری شواهد لازم، از طریق بررسي سوابق و مدارک، مشاهدۀ فعالیتها و شرایط کاری و نیز مصاحبه با افراد، الزامات قانوني و مقایسۀ آنها با معیارها و الزامات ممیزی (الزامات استانداردهای مرتبط، الزامات قراردادی/ مشتریان و نیز الزامات درون سازماني) انجام مي‌شود. حاصل چنین مقایسه‌ای مي‌تواند یك یافتۀ ممیزی باشد که در پنج گروه زیر طبقه بندی مي‌شوند:

1- عدم انطباق اصلي: در مواردی که الزامات قانوني و مقرراتي رعایت نشده باشد، یکي از الزامات استاندارد به طور کلي رعایت نشده باشد و یا عدم انطباقهای جزیي زیادی در ارتباط با یکي از الزامات استاندارد، مشاهده شود.

2- عدم انطباق جزیي: در شرایطي که یکي از الزامات تعیین شده، به طور جزیي و یا موردی نادیده گرفته و رعایت نشده باشد.

3- مشاهده: مواردی که در زمان ممیزی عدم انطباق مشاهده نمي‌شود، ولي پیش‌بیني مي‌شود که موضوع فوق در آینده برای سازمان مشکل‌ساز شود.

4- توصیه برای بهبود: در شرایطي که ممیز موضوعي را برای بهبود عملکرد توصیه ‌کند که در این شرایط، حداقل الزامات استاندارد رعایت شده است.

5- نکتۀ مثبت: در مواردی که سازمان فراتر از حداقل الزامات استاندارد، اقدام کرده است.

    ممیزی به دو صورت داخلی و خارجی می‌باشد. نوع اول، ممیزی داخلی یا همان ممیزی شخص اول است که بمنظور تایید اثربخشی سیستم مدیریتی در دوره های زمانی مشخص برنامه ریزی و اجراء می گردد. هدف آن حصول اطمینان از تحقق برنامه‌های تعیین شده در راستای دستیابی به اهداف و خط مشی سازمان است که اصولا قبل از ممیزی خارجی به منظور ایجاد فرصت برای اقدامات اصلاحی عدم انطباقهای احتمالی موجود و توسط ممیزان آموزش‌دیده درون سازمانی انجام می‌شود. نوع دوم، ممیزی خارجی شامل ممیزی شخص دوم یا ممیزی شخص ثالث می‌باشد.

    ممیزی شخص دوم در برخی از شرکتها وجود دارد که علاوه بر الزامات قانونی و یا استانداردهای الزامی، یک استاندارد درون سازمانی برای ذینفعان خود تعریف کرده و بر اساس آن کیفیت محصولات یا خدمات مورد نظر را تضمین می‌کنند .ممیزی شخص سوم به منظور بررسی وضعیت یک سازمان که مدعی پیاده‌سازی استاندارد ایزو می‌باشد طی دو مرحله انجام می‌شود. هدف ممیزی شخص سوم،  تعيين ميزان انطباق سيستم با استاندارد مورد نظر، ثبت سيستم و دريافت گواهينامه، برآورد ساختن الزامات قانوني و مقرراتي و اطمينان خاطر مشتريان عام است و توسط سازمان‌های گواهینامه‌دهنده (Certification Body-CB)  صورت می‌گیرد. پس از ممیزی توسط CB ها و در صورت تایید ممیز، سازمان گواهی نامه‌ی استاندارد را اخذ می نماید. گواهینامه ها دارای اعتبار یکساله هستند و برای تمدید اعتبار گواهینامه، باید فرایند ممیزی مجدد صورت بگیرد. در صورت تایید مجدد، اعتبار گواهینامه یک سال دیگر تمدید می‌شود. این فرایند یک بار دیگر قابل اجرا بوده و در انتهای سال سوم، اعتبار گواهینامه کاملا به اتمام رسیده و باید ممیزی به صورت مجدد و گواهینامه ای جداگانه (در صورت تایید ممیزی) صادر گردد.

بخش سوم: اخبار و اطلاعات

* شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 گردید. آخرین ویرایش این استاندارد در سال 2015 میلادی صورت گرفته و شرکت در سال 1396 موفق به اخذ ISO 9001:2015 گردیده است.

* ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 10002،  ISO 10004و ISO 10015 در تاریخ 18 الی 27 خرداد ماه جاری مطابق با برنامه ممیزی انجام خواهد گرفت.

* خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  شامل استانداردهای ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 10002،  ISO 10004و ISO 10015 مورد بازنگری قرار گرفته است. خط مشی(بازنگری 15) جهت اطلاع پرسنل محترم، در محل دفاتر کاری و پولپیتها، تابلوهای اعلانات، درایو QA و وب‌سایت شرکت قرار گرفته است.

* مميزي خارجي، در تاريخ 15 الي 17 تيرماه توسط تيم مميزي شركت SGS صورت خواهد گرفت.

بخش چهارم: مسابقه ماهانه

برای شرکت در مسابقه نیاز به ورود به سایت به عنوان کاربر می باشد.

نظرات

مسابقات

صفحه مسابقات

روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با برگزاری مسابقات متنوع سعی در ایجاد نشاط و شور یادگیری در بین کارکنان و خانواده های محترم ایشان دارد.

  • اغلب مسابقات نیاز به نام کاربری و ورود به وب سایت جهت مشاهده دارند.
  • از بین نفرات برتر مسابقه هدایا بصورت قرعه کشی اهداء می شود.
  • برندگان هر مسابقه در اطلاعیه هایی جداگانه اعلام می شوند.
  • هر مسابقه بنا بر مناسبت برگزاری آن در بازه زمانی مشخصی فعال است.