شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > مسابقات > ویژه نامه واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی – تیرماه ۱۳۹۹

بخش اول: آشنایی با فرآیند شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذی نفعان

اولین گام در مرحله تدوین استراتژی در فرایند مدیریت استراتژیک شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات ذی‌نفعان کلیدی می باشد. ذي‌‌نفعان؛ افراد، گروه‌ها يا سازمان‌هايي هستند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم سهم يا منفعتي در سازمان دارند، زيرا يا بر سازمان تاثير مي‌گذارند و يا از آن تاثير مي‌پذيرند. ذی‌نفعان دروندادها و نیازمندی‌های سازمان را تامین نموده و بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارند و به ازای آن انتظارات و خواسته‌های مشخصی نیز از سازمان دارند و از این رو موفقيت سازمان و تداوم فعالیت‌های آن در گروی شناخت و برآورده ساختن مناسب و متوازن نیازها و انتظارات آنها است. از این‌رو يكي از دروندادهاي اصلي فرآيند تدوين/ بازنگري استراتژي، نیازها و انتظارات كليدي ذی‌نفعان است؛ كما اين‌كه مدل تعالي سازماني EFQM  نيز در اين زمينه به صراحت تأكيد دارد: سازمان‌هاي متعالي، نيازها و انتظارات ذي‌نفعان را به عنوان درونداد توسعه و بازنگري استراتژي و خط‌مشي‌هاي پشتيبان جمع آوري مي‌کنند و همواره نسبت به هر گونه تغيير هوشيار هستند.

فرآیند شناسایی و تحليل نیازها و انتظارات ذي‌نفعان در شركت فولاد امیرکبیر کاشان مطابق فرآيند روبرو صورت می‌پذيرد. در مرحله شناسایی و اولویت بندی نیازها و انتظارات ذی نفعان، بازخوردهای دریافتی از ذی نفعان، نظرسنجی‌های انجام شده از برخی از آنها، تجارب حاصله از تعاملات روزمره با ذی نفعان و … مورد توجه قرار می گیرد.

  به منظور شناسایی و گروه‌بندي ذی‌نفعان شركت فولاد امیرکبیر کاشان، جلسات متعددي با كارگروه‌هاي مرتبط برگزار گرديده و طي اين جلسات با مشارکت و هم‌فكري اعضای كارگروه‌ها، ذي‌نفعان اصلي شركت شناسايي و گروه‌بندي می‌شوند. ذی نفعان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در 5 گروه اصلی سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان کالا و خدمات، کارکنان و جامعه و نهادهای قانونی طبقه بندی می‌شوند.

از سوی دیگر میزان”قدرت” و”علاقه مندی” هر یك از ذی نفعان و زیرگروه های مرتبط با آنها نیز به منظور تعریف “استراتژی برخورد یا تعامل” با آنها، تعیین می‌شود و ماتریس اولویت‌بندی ذی‌نفعان (Stakeholder Map) ترسیم می‌شود. با توجه به اطلاعات به دست آمده، استراتژی برخورد یا تعامل با هر یک از ذی‌نفعان در يكي از چهار وضعیت مديريت مؤثر، كسب رضايت، اطلاع‌رساني و پايش/ مراقبت تعیین می‌گردد. با توجه به اینكه زیرگروه های مختلف ذی نفعان، خواسته ها و انتظارات متعددی داشته و سازمانها قادر به پاسخگویی به تمامی آنها نمی باشند، لذا باید میان خواسته‌های ذی نفعان، اولویت بندی انجام گیرد تا سازمان تمرکز خود را بر تحقق انتظارات کلیدی ذی نفعان خود قرار دهد. شرکت تمام سعی خود را در برآورده کردن یك یك انتظارات کلیدی ذی نفعان می‌کند و در تدوین اهداف استراتژیك سطح کسب و کار و اهداف استراتژیك سطح وظیفه ای مدنظر قرار می‌دهد. پس از شناسایی نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، نیازها و انتظارات از دو منظر میزان “اهمیت نیازها و انتظارات برای ذی‌نفع” و “تأثیر نیازها و انتظارات بر کسب‌وکار شرکت” مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و ماتریس یا نمودار میزان اهمیت انتظارات (Materiality) ترسیم می‌شود. پس از شناسایی نیازها و انتظارات مهم ذی‌نفعان، نوبت به تعیین نحوه پاسخگویی به آن‌ها می‌رسد. پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، با توجه به «استراتژی تعامل با ذی‌نفع» و «اهمیت انتظارات»، از طریق استراتژی کسب‌وکار، استراتژی سطح وظیفه‌ای و فرآیندها و فعالیت‌های جاری انجام می‌شود.

بخش دوم: اخبار و اطلاعات

* ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 10002،  ISO 10004و ISO 10015 در تاریخ 15 الی 17 تیرماه جاری مطابق با برنامه ممیزی توسط تيم مميزي شركت SGS انجام گرفت.

* اخذ گواهينامه ISO45001:2018 ، تجديد گواهينامه ISO14001:2015 و تمديد گواهينامه هاي ISO9001:2015، ISO10015:1999، ISO10002:2018 و ISO10004:2018  در ممیزی خارجی جاري محقق گرديد.

* با وجود افزايش سيستمهاي مديريتي، استقرار ويرايشهاي جديد استانداردها در شركت، اضافه شدن الزامات جدید به استانداردها و سختگيرانه تر شدن آنها، مطابق با گزارش نهایی شرکت SGS تعداد عدم انطباق شرکت در مميزي صورت گرفته صفر مي‌باشد. روند نتایج ممیزی خارجی در سنوات اخیر نشان دهنده بهبود مستمر در حوزه سيستمها مي باشد.

* تدوین اهداف، شاخص ها و اقدامات استراتژیک شرکت در افق 1401-1399 تا سطح وظیفه ای با تشکیل کارگروه های متعدد در واحدهای مختلف، در بهار 99 صورت پذیرفت.

برای شرکت در مسابقه نیاز به ورود به سایت به عنوان کاربر می باشد.

نظرات

مسابقات

صفحه مسابقات

روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با برگزاری مسابقات متنوع سعی در ایجاد نشاط و شور یادگیری در بین کارکنان و خانواده های محترم ایشان دارد.

  • اغلب مسابقات نیاز به نام کاربری و ورود به وب سایت جهت مشاهده دارند.
  • از بین نفرات برتر مسابقه هدایا بصورت قرعه کشی اهداء می شود.
  • برندگان هر مسابقه در اطلاعیه هایی جداگانه اعلام می شوند.
  • هر مسابقه بنا بر مناسبت برگزاری آن در بازه زمانی مشخصی فعال است.