شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > مسابقات > ویژه نامه واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی- مرداد ماه 1399

بخش اول: آشنایی با مدل تعالی سازمانی

مدل‌های تعالی روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها می‌باشد. با بکارگیری این مدل‌ها، سازمان‌ها می توانند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه نمایند. ضمن اينكه يك سازمان مي‌تواند ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه‌هاي بهبود در مقاطع زماني مختلف مورد ارزيابي قرار دهد، امكان مقايسه عملكرد خود با ساير سازمان‌ها و به ويژه با بهترين آنها را خواهد داشت.

سازمان‌ها فارغ از بخش، اندازه، ساختار يا سطح بلوغ، براي نيل به موفقيت پايدار نياز دارند تا چارچوب مديريتي مناسبي را برقرار کنند. مدل تعالي سازماني يك چارچوب كاربردي و غير تجويزي است. تعالي سازماني مي‌تواند كمك موثري براي سازمان‌ها باشد تاحركت آنها را در مسير تعالي تسهيل كند.

ارزشها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی برای همه سازمان‌ها فارغ از اندازه، بخش و صنعت قابل کاربرد است و به عنوان مبنا و اساس حرکت سازمان به سمت تعالی مطرح بوده و معیارهای تعالی را پشتیبانی می‌کنند. الگوی تعالی سازمانی دارای 9 معیار اصلی و 32 زیرمعیار می باشد. برای هر زیرمعیار تعدادی نکات راهنما نیز ارائه شده است. فایل  کتابچه الگوی تعالی سازمانی ویرایش 96 در درایو QA به اشتراک گذاشته شده است.

خودارزیابی یك بازنگری جامع، روشمند و منظم از فعالیت‌ها و دستاوردهای یك سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی است. فرآیند خودارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه‌هایی كه قابل بهبود هستند را برای سازمان ممكن می‌‌سازد. در ارزیابی و خودارزیابی‌های اولیه، سازمان روند بهبود را طی دوره‌های عملیاتی متوالی در درون خود می‌سنجد و در سطوح بالاتر تعالی، این كار را از طریق مقایسه خود با رقبای محلی، سازمان‌های الگو و سازمان‌های تراز اول در حرفه خود یا حرفه‌های مشابه در جهان صورت می‌دهد.

از مزایای بکارگیری مدل‌های تعالی سازمانی موارد ذیل قابل ذکر است:

 • ایجاد انگیزه در کارکنان برای تعالی سازمانی و ارتقای سطح سازمان
 • حرکت به سمت تعالی سازمانی و  بهبود مستمر در کلیه فرایندها
 • انجام خودارزیابی و شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي ‌قابل بهبود
 • انجام ارزيابي بیرونی مبتني بر واقعيت‌ها و توجه به نتایج کسب شده سازمان
 • تعریف و اجرای پروژه های بهبود
 • کسب رضایتمندی کلیه ذی‌نفعان
 • بهره مندی از تجارب سازمان‌های برتر، الگوبرداری از بهترین‌ها و حضور در فضای رقابتی سازمان‌های متعالی

بخش دوم: آشنایی با جایزه ملی تعالی سازمانی

جایزه ملی تعالی سازمانی از سال 1382 و با نام اولیه جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی برای سازمان‌های تولیدی و صنعتی برای کمک به ارتقا رقابت پذیری بنگاه‌ها با هدف تشویق سازمان‌ها بر ارزیابی رویکردها، نظام‌های مدیریتی، شناخت سیستماتیک نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق کار خود را آغاز کرد و هم اکنون با نام “جایزه ملی تعالی سازمانی” از اعتبار بالایی نزد بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های عمومی برخوردار است. سازمان مدیریت صنعتی، متولی اجرای جایزه ملی تعالی سازمانی می باشد. تاکنون هفده دوره جایزه ملی تعالی سازمانی برگزار گردیده و در سال 1399 هجدهمین دوره جایزه برگزار می گردد.

این جایزه به تفكیك در پنج بخش ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و عمومی و غیرانتفاعی اعطا می‌شود. در هر یك از بخش‌‌های پنج گانه سازمانها در دو گروه سازمان‌‌های كوچك و متوسط و سازمان‌های بزرگ تقسیم‌بندی ‌شوند كه متناسب با تعداد كاركنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد. اهم اهداف جوایز تعالی سازمانی به شرح ذیل می باشد:

 • ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمان‌ها
 • تشويق سازمان ها براي انجام خودارزيابي
 • ايجاد فضاي مناسب براي تبادل تجربيات

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین، تقدیرنامه برای تعالی و گواهی تعهد به تعالی است. ارکان جایزه شامل شورای راهبری، کمیته علمی(کمیته هماهنگی و نظارت بر ارزیابی) و کمیته داوری هستند. از ویژگی‌های مهم جایزه، داوطلبانه بودن و مستقل بودن آن است. از آنجاییکه حضور در فرایند ارزیابی، زمان‌بر بوده و نیازمند آمادگی از سوی سازمان‌ها می‌باشد و نیز ارزیابی شامل دو بخش تهیه و ارسال اظهارنامه تعالی سازمانی(براساس فرمت مشخص برای هر یک از سطوح جایزه) و ارزیابی در محل سازمان‌ها(توسط تیم ارزیابان جایزه) است، در نتیجه این فرایند نسبتا سختگیرانه می‌باشد.

حرکت به سمت تعالی سازمانی و  بهبود مستمر و دستیابی به جایگاه موردنظر در چشم انداز سازمان، از اولویت‌های  اصلی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان می‌باشد. بهره‌گیری از الگوی ملی تعالی سازمانی، مدل EFQM ، انجام خودارزیابی و شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي ‌قابل بهبود، تعریف و اجرای پروژه های بهبود، بهره مندی از تجارب سازمان‌های برتر و الگوبرداری و قرار گرفتن در فضای رقابتی، از سال 1393 به صورت مستمر و نظام‌مند در دست اجرا می‌‌باشد. در این راستا شرکت در ارزیابی‌های ملی و بین المللی تعالی سازمانی به صورت مستمر حضور داشته است.

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان گام به گام در مسیر رشد و تعالی

 • 1393 : اخذ گواهینامه تعهد به تعالی و کسب رتبه برتر در ارزیابی شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه 
 • 1394 : اخذ گواهینامه تعهد به تعالی جایزه ملی تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی
 • 1395 : اخذ تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی
 • 1396 :  اخذ تقدیرنامه سطح چهار ستاره سرآمدی از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)   
 • 1396 : اخذ تقدیرنامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی
 • 1397 : اخذ تقدیرنامه سطح چهار ستاره سرآمدی با ارتقای امتیاز تا  مرز پنج ستاره از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)
 • 1398 : اخذ رتبه برتر در ارزیابی تعالی سازمانی شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه 
 • 1398 : اخذ تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی

بخش سوم: اخبار و اطلاعات

* فولاد امیرکبیر کاشان در سال 1398 برای اولین بار در سطح تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی حضور یافت و مفتخر به دریافت تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی در هفدهمین دوره جایزه گردید.

* تهیه و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل تعالی و چارچوب مشخص شده و تحویل آن به سازمان مدیریت صنعتی، انجام خودارزیابی، شناسایی، تعریف و اجرای پروژههای بهبود، انجام پیش ارزیابی در سازمان جهت آمادگی سایت ویزیت و  ارزیابی بیرونی توسط تیم ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی بر اساس برنامه ارزیابی از مراحل اصلی فرآیند حضور در جایزه در سطح تندیس می باشد.

* شرکت در سال جاری در هجدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در سطح تندیس حضور خواهد داشت و ارزیابی بیرونی آن در سه ماهه سوم سال جاری صورت خواهد گرفت.

* تدوین اظهارنامه تعالی شرکت فولاد امیرکبیر در سطح تندیس با مشارکت تیم رهبری از ابتدای مرداد ماه آغاز گردیده است. این اظهارنامه حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری(مطابق با زمان اعلام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی)، تحویل این سازمان خواهد شد.

بخش چهارم: مسابقه ماهانه

برای شرکت در مسابقه نیاز به ورود به سایت به عنوان کاربر می باشد.

نظرات

مسابقات

صفحه مسابقات

روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با برگزاری مسابقات متنوع سعی در ایجاد نشاط و شور یادگیری در بین کارکنان و خانواده های محترم ایشان دارد.

 • اغلب مسابقات نیاز به نام کاربری و ورود به وب سایت جهت مشاهده دارند.
 • از بین نفرات برتر مسابقه هدایا بصورت قرعه کشی اهداء می شود.
 • برندگان هر مسابقه در اطلاعیه هایی جداگانه اعلام می شوند.
 • هر مسابقه بنا بر مناسبت برگزاری آن در بازه زمانی مشخصی فعال است.