• ساعت : ۱۲:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 
  • کد خبر : ۲۰۰۰
ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی و سیستم مدیریت بازدهی آب در فولاد امیركبیر كاشان

انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2018 و سیستم مدیریت بازدهی آب بر اساس استاندارد ISO46001:2019

در راستای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت انرژی و مدیریت بازدهی آب در شرکت، ممیزی ‏داخلی  سیستمها بر اساس روش اجرایی ممیزی داخلی با هدف تعیین میـزان برآورده شدن معیارهای ‏ممیزی بر اساس الزامات استانداردهای ‏ISO46001:2019‌‏ و ‏ISO50001:2018‌‏ و حصول اطمینان از تحقق ‏برنامه‌های تعیین شده به منظور دستیابی به اهداف و خط مشی سازمان و انطباق سيستم استقرار یافته با ترتیبات ‏برنامه‌ریزی شده و الزامات استانداردهاي مدیریتی مذکور توسط تیم‎ ‎ممیزی داخلی و با همکاری واحدها ‏مطابق با برنامه ممیزی داخلی در دو روز بصورت فشرده انجام گردید و پس از فرایند ممیزی کلیه یافته ها ‏جهت اصلاح، رفع علل ریشه ای و اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه به واحدهاي مربوطه ارسال و اقدامات ‏اصلاحی و پیشگیرانه روی کلیه موارد از سوی مسئولین مربوطه تعریف گردیده و انجام اقدامات و ‏اثربخشی‌ها نیز در دست پیگیری می باشد.‏

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0