• ساعت : ۱۲:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 
  • کد خبر : ۲۰۰۱
گشت VIP سالن تولید مجموعه نورد

گشت VIP شرکت در راستای تامین مولفه های سلامت، ایمنی و محیط زیست در سطح شرکت و در ادامه اجرای سلسله گشت های VIPواحد HSE می باشد. اهم ملاحظات فنی به شرح زیر مورد ارزیابی واقع گردید:

1- رعایت الزامات ایمنی

2- پیشگیری از آلاینده های زیست محیطی

3- بررسی شرایط واکنش در شرایط اضطراری برای پیشگیری از حریق های احتمالی

4- تامین شرایط آراستگی محیطی

5- رعایت شرایط بهداشت محیط کار در پایان گشت، موارد مهم لیست گردید و برای انجام موارد، طبق نظر متولیان زمانبندی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0