• ساعت : ۱۸:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۰۱۰
موفقیت در تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025:2017

موفقیت در تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025:2017

رویا صابرنژاد، رئیس روابط عمومی فولاد امیرکبیر کاشان اظهار نمود، عنوان استاندارد ISO/IEC 17025:2017 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است و پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه های شرکت هایی که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و استراتژی آن ها تولید محصولات باکیفیت است ضروری می باشد. الزامات استاندارد ایزو17025 نسخه 2017 شامل محدوده، مراجع قانونی، اصطلاحات و تعاریف، الزامات کلی، الزامات ساختاری، الزامات منابع، الزامات فرآیند و الزامات مدیریت می باشد . این استاندارد با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت طراحی و مستقر شده تا با بهره گیری از آن آزمایشگاه بتواند خدمات خورد را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید. در این استاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ارزیابی فنی وجود روش های آزمون به روز و معتبر، سوابق تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون، نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج حاصل از آزمون، مهارت کارکنان، تأسیسات و شرایط محیطی مناسب، کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراسیون آنها و... مورد ارزیابی قرار می گیرد.

از نظر مدیریتی نیز استقلال، التزام به رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس بودن منابع موردنیاز و کنترل مستندات و سوابق و... در آزمایشگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزيابي مراقبتی سال اول سيستم مديريت کیفیت آزمايشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 توسط تيم ارزيابان پژوهشكده سيستم هاي پيشرفته صنعتي معرفي شده از طرف مرکز تائید صلاحیت ایران - NACI در آبان ماه به صورت حضوری در محل شرکت با موفقیت انجام گرفت.

در این ارزیابی، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از سه جنبه متدولوژی انجام آزمون ها، فضا و محیط آزمایشگاهی و نیز پرسنل مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته و جلسه اختتامیه، موفقیت در تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025:2017 محقق گردید.

صابرنژاد در پایان عنوان کرد این موفقیت نتیجه همکاری و همدلی هیات مدیره، مدیران و کلیه کارکنان پرتلاش و با بصیرت بوده و از زحمات همه همکاران تشکر و قدردانی نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0