• ساعت : ۱۵:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۰۱۵
تلاشگران واحد نوردسرد موفق به ركوردزنی تولید ماهانه برای چهارمین بار در سال ۱۴۰۱ شدند.

تلاشگران واحد نوردسرد موفق به رکوردزنی تولید #ماهانه برای چهارمین بار در سال ۱۴۰۱ شدند. در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، فولاد مردان امیرکبیر کاشان با همت و تلاش تمام نیروهای تولیدی و پشتیبانی واحد نوردسرد و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان داخلی، با تولید ۲۱ هزار و ۹۳۵ تن ورق فولادی، موفق به ثبت رکورد تولید ماهانه شدند. رکورد قبلی تولید ورق فولادی شده این واحد ۲۱ هزار و ۹۲۲ تن بود که در شهریور ماه ۱۴۰۱ محقق شده بود. این دستاورد مهم را به خانواده بزرگ فولاد امیرکبیر کاشان و ذی نفعان تبریک می گوییم و امید است در پرتو عنایت حق تعالی و تلاش کلیه همکاران، روند افزایش تولید شرکت تداوم یافته و دستیابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0