• ساعت : ۱۵:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ 
  • کد خبر : ۲۱۵۲
جلسه بازنگری اركان جهت ساز استراتژیك و نقشه استراتژی سطح كسب و كار در افق 1405-1403 شركت فولاد امیركبیر كاشان

در راستاي اجرای فرايند مديريت استراتژيك و با توجه به برگزاری جلسات متعدد تحليل ذينفعان، تحليل محيط کلان و صنعت، تحلیل محیط دروني و ... با مشاركت تيم رهبري، جلسه جمع بندي نهایی هم انديشي بازنگري برنامه استراتژيك برگزار گردید و پس از بحث و بررسی توسط تیم رهبری، ارکان جهت ساز استراتژیک و نقشه استراتژي سطح كسب و كار در افق 1405-1403 شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، تدوين و به تصويب نهايي رسيد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0