• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ 
  • کد خبر : ۱۹۲۶
كسب گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه فولاد امیركبیر كاشان، توسط مركز تایید صلاحیت ملی ایران (NACI)

طی ارزیابی‌های صورت گرفته توسط مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (NACI) در ۶ زمینه کاری و ۸ آزمون تخصصی آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان توانست تایید صلاحیت انجام آزمون در خصوص کلیه آزمون های محصول، برای ورق های گالوانیزه را کسب نماید.

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025-2017 استانداردی برای احراز صلاحیت یک آزمایشگاه جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون می باشد. این استاندارد با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است. تا با بهره‌گیری از آن، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید. و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.16.0
    V6.0.16.0