شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > افتخارات > افتخارات-مسئولیت های اجتماعی > اخذ رتبه برتر جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی