هدف از این دوره، آشنایی با کنترلرهای سرعت موتور DC و درایوهای ساخت شرکت SSD بود که در شهریور ماه 98 توسط آقایان فلاحتی طی دو روز متوالی برای پرسنل برق و اتوماسیون برگزار گردید https://edlekarna.cz/.

نظرات