شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > آموزش فرزندان > سخنرانی استاد مهدی نغمه گو با موضوع تربیت کودکان امروزی

همایش تربیت کودکان امروزی با همکاری واحد آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد امیرکبیرکاشان، بهمن ماه 1398 برای خانواده های این مجموعه برگزار گردید.

محورهای این همایش شامل موارد ذیل بوده است:
– مدیریت رفتارهای فرزند در مواقع حساس
– آموزش زبان تربیت کودکان
– راهکارهای تقویت هوش در فرزندان
– چگونه با کودکم صحبت کنم که گوش کند

دانلود پارت اول سخنرانی

دانلود پارت دوم سخنرانی

دانلود پارت سوم سخنرانی

نظرات