14 فروردین 1399
کد خبر: 5096
معرفی کتاب شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

چکیده کتاب اثر مرکب:

کتاب اثر مرکب و مضمون و هدف گذاری آن به نحوی است که مدیر، کارمند، مرد، زن، پیر، جوان و هر مخاطبی در هر قشر و سن و شغل و حرفه ای بتواند به فراخور نیازش از آن بهرمند شود و برای موفقیت و تداوم موفقیت به آن نیازمند باشد. تا آنجا که نویسنده در مقدمه کتاب ادعایی بزرگ می‌کند و می‌گوید: مهم نیست چه چیزی یاد می گیرید یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می کنید، موفقیت در نتیجه اثر مرکب به دست می آید.

کتاب اثر مرکب کتابی فوق العاده در زمینه توانمندسازی و رسیدن به موفقیت است. و نکته جالب این کتاب در مقایسه با دیگر کتاب های موفقیتی که از نگاه به آینده و چشم اندازها و خلق اهداف فرداها و پس فرداها سخن به میان می آمد و ناخواسته آن وقت غنیمت “اکنون” نادیده گرفته می شد و صرفا به کار نگارش همان فرداها وپس فرداها می آمد. فلسفه ی “اثرمرکب” از این ذهنیت ها فراتر می رود و به همین لحظه ی اکنون می پردازد. برنامه ای برای تحول در زمان حال ارائه می دهد.

برای دانلود این کتاب به کانال تلگرام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان مراجعه فرمایید.

نظرات