1 فروردین 1399
کد خبر: 5037
معرفی کتاب شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

چکیده کتاب اندیشه های ماندگار

این کتاب به معرفي نيرومندترين افكار پيشوايان و فرزانگان عالم مي پردازد. اين كتاب حاوي سخنان تعدادي از استادان اجدادي ماست كه همواره مورد تحسين و احترام ما بوده اند . اين نوادر و نوابغ از سراسر دنيا و دوره هاي مختلف از جمله جهان باستان، قرون وسطي، دوره رنسنس و دوره آغاز دنياي مدرن و دنياي كنوني برخاسته اند در این کتاب اشاره میشود که هیچ گاه درباره به پایان رساندن هر چه سریعتر کارها و یا حجم و گستردگی آنها نیندیشید. تنها کافی است که از همین لحظه ها استفاده کنید و برخیزید ؛ همین کتاب را کنار بگذارید و به این لحظه ها چنگ بیندازید و جزء به آغاز کردن کار به هیچ چیز دیگر فکر نکنید .

برای دانلود این کتاب به کانال تلگرام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان مراجعه فرمایید.

نظرات