شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > مطالب آموزشی > کتاب در زندگی سخت نگیرید
29 اسفند 1398
کد خبر: 5034
معرفی کتاب شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

چکیده کتاب «در زندگی سخت نگیرید»

این کتاب به شما می‌آموزد تا مسایل کوچکی مانند تخلفات رانندگی دیگران، شما را به مرز جنون نکشاند. زمانی که عجله دارید و نگران هستید با آرامش و وقار، مشکلات روزمره را پشت سر گذارید، کارها را به نوبت انجام دهید و در لحظه، زندگی کنید. با کاهش لجبازی و اطمینان به ضمیر ناخودآگاه از فشارهای عصبی بکاهید. زندگی یک اضطرار نیست، یک هدیه ارزشمند است.

برای دانلود این کتاب به کانال تلگرام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان مراجعه فرمایید.

نظرات