26 اسفند 1398
کد خبر: 5025
معرفی کتاب شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

کتاب قدرت برنامه ریزی – طرح پرواز: رسیدن به بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن، اثری دیگر از برایان تریسی است، که این بار قصد دارد قدرت برنامه ریزی مسیرهای حقیقی دستیابی به موفقیت را البته با طرح پرواز، معرفی کند. دیگر وقت آن شده، انرژی های پتانسیل خود را برای موفقیت آزاد کنید.
برایان تریسی در کتاب قدرت برنامه ریزی نشان می دهد که به چه صورتی به موفقیت و کامکاری برسیم. به گفته او زندگی یک سفر است و در این سفر باید افکار مثبت و خوشایند داشته و بطور دقیق بدانید کجا می روید. به اهداف و برنامه های دقیقی احتیاج دارید تا از جایگاه فعلی تان به آینده مطلوب بروید. اصول جهانی و واقعی همیشگی وجود دارد که چندین مرتبه افراد موفق آن ها را فرا گرفته و بکار برده اند.

برای دانلود این کتاب به کانال تلگرام شرکت فولاد امیرکبیرکاشان مراجعه فرمایید.

نظرات