شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > معرفی خطوط تولید
معرفی خط فرم دهی ورق‌
ورق‌های گالوانیزه و گالوانیزه رنگی با گذر از قفسه های فرم‌دهی، توسط غلتکهای فرم‌دار این خط، با طول موردنظر فرم‌دهی ...
خواندن بیشتر
معرفی خط گالوانیزه غوطه وری گرم مداوم‌
در این خط تولید، محصولات خط نورد سرد، طی یک فرایند مداوم و پیوسته، گالوانیزه می‌شوند. روش پوشش‌دهی، غوطه‌وری در ...
خواندن بیشتر
معرفی خط اسیدشویی
خط اسیدشویی این شرکت از نوع نیمه مداوم می‌باشد. طی فرایند اسیدشویی، اکسیدهای سطحی ورق‌های نورد گرم، با گذر از ...
خواندن بیشتر
معرفی خط آنیل غیر مداوم
کلاف‌های نورد سرد شده در این خط تولید، طی فرایند آنیل، تنش زدایی می‌شوند. بدین صورت که کلاف‌ها در کوره‌های ...
خواندن بیشتر
معرفی خط نورد سرد رفت و برگشتی
این خط تولید از نوع تک قفسه‌ای رفت و برگشتی چهار غلتکه است. فرایند تولید بدین نحو می‌باشد که ضخامت ...
خواندن بیشتر
معرفی خط برش عرضی
در این خط، کلاف‌های آنیل و گالوانیزه طی فرایند برش، تبدیل به ورق می‌شود. این خط تولید، مجهز به سیستم ...
خواندن بیشتر