شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > خانه > معرفی خط اسیدشویی

خط اسیدشویی این شرکت از نوع نیمه مداوم می‌باشد. طی فرایند اسیدشویی، اکسیدهای سطحی ورق‌های نورد گرم، با گذر از وان‌های اسید کلریدریک حذف می‌شود. اسید مصرف شده جهت استفاده مجدد، در واحد بازیافت اسید که از واحدهای اساسی و مکمل این خط است، تا ۹۹% بازیابی و احیا می‌گردد.

مشخصات خط
مشخصات خط اسید شویی
ظرفیت تولید ۳۰۰۰۰۰ ton/year
حداکثر سرعت خط ۹۰ m/min
حداکثر وزن کلاف ۲۲/۵ ton
محدوده ضخامت ۱/۴ – ۵/۳ mm
محدوده عرض ۵۵۰ – ۱۲۷۰ mm
تصاویر خط اسید شویی
تجهیزات شاخص
عملکرد نام تجهیز
اتصال دو سر کلاف متوالی Stitcher
مخازن شستشوی ورق توسط اسید Acid Tanks
مخازن شستشوی ورق توسط آب Water Tanks
خشک کننده ورق Dryer
کناره بری و اصلاح لبه های ورق Edge Trimmer
پیچش لبه های بریده شده Scrap Winder
روغن‌زنی جهت حفاظت سطحی Oiler
شماتیک خط