شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > آگهی مزایده شماره ۹۹۱۰۰/۱۳۵۰ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را که شامل ته رول ورق سیاه ( اسپیره: ورق فولادی کم کربن بصورت رول با طول حداقل ۱۵ متر با تنوع ضخامت در طول ورق از ضخامت ۳ به پائین مناسب برای کاربردهای متنوع و قطعه سازی)، دراس روی  ورق گالوانیزه برشی ، ورق سیاه برشی ، ورق گالوانیزه ضایعاتی خط برش SSL، کلاف گالوانیزه درجه سه و چهار، ضایعات تخت ورق گرم اسید شویی، کلاف گرم و سرد غیر قابل تولید( کلاف کوچک پاره شده در خط نورد)، تسمه سیاه ضایعاتی، طوقه و ورق آزمایشگاهی ضایعاتی و شیت درجه سه می باشد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ به نشانی کاشان، کیلومتر ۱۴ جاده اردستان، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.

دانلود فایل ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده

دانلود فایل پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مزایده

نظرات