شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > آگهی مزایده شماره 99100/2982

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را که شامل ته رول ورق سیاه ( اسپیره: ورق فولادی کم کربن بصورت رول با طول حداقل 15 متر با تنوع ضخامت در طول ورق از ضخامت 3 به پائین مناسب برای کاربردهای متنوع و قطعه سازی)، دراس روی  ورق گالوانیزه برشی ، ورق سیاه برشی ضایعاتی ، ورق گالوانیزه ضایعاتی خط برش SSL، کلاف گالوانیزه درجه سه و چهار، ، کلاف گرم و سرد غیر قابل تولید( کلاف کوچک پاره شده در خط نورد)، تسمه سیاه ضایعاتی، طوقه و ورق آزمایشگاهی ضایعاتی ، ورق کوره ضایعاتی و … می باشد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی، از تاریخ 09/10/99 تا پایان وقت اداری 17/10/99 از ساعت 8 صبح الی 15 به نشانی کاشان کیلومتر14جاده اردستان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.

ارائه ضمانتنامه به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی می باشد.

دانلود فایل ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده

دانلود فایل پیشنهاد قیمت مربوط به اقلام مستعمل

دانلود فایل پیشنهاد قیمت مربوط به اقلام اسقاطی

دانلود فایل پیشنهاد قیمت مربوط به اقلام ضایعاتی

دانلود فایل پیشنهاد قیمت مربوط به اقلام مازاد و غیرکاربردی و اقلام مستعمل و غیرکاربردی

نظرات