شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > تقدیر از نفرات نمونه در رعایت مسائل ایمنی و بهداشت در شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

مراسم تقدیر از نفرات نمونه در رعایت مسائل ایمنی و بهداشت در سال ۱۳۹۸ با حضور مدیرعامل و مدیران سازمان در سالن جلسات شرکت فولاد امیرکبیرکاشان برگزار شد.

لازم به ذكر است شرايط و شاخص هاي مورد توجه در اين راستا عبارتست از:

-عدم داشتن تذكر ايمني

– استفاده مداوم از وسايل حفاظت فردي

– استفاده از وسايل حفاظت فردي در شيفت شب كه پرسنل HSE حضور ندارند

– كوشش در حفظ و استفاده بهينه از وسايل ايمني

– همكاري با واحد HSE جهت ايمن كردن محيط

– اعلان شرايط محيطي ناايمن

– عدم استفاده از وسايل و تجهيزات معيوب و داراي نقص

– هماهنگي با واحد ايمني در شرايط كاري خطرناك

– كوشش در آراستگي سازماني و هماهنگي ونظرخواهي از سرپرست مربوطه

در پایان مراسم از آقایان علی مشهدی، علی ضرابی، حسین فخاری، احسان خندانپور، حمیدرضا محمودی تقدیر و تشکر گردید.

نظرات