شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > تقدیر معاون محترم فرمانداری کاشان از شرکت فولاد امیرکبیر

متن پیام معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان، جناب آقای قپانی پور

از تصمیم شایسته تقدیر، هیات مدیره و مدیرعامل فهیم شرکت فولاد امیرکبیر کاشان و لطف مداوم ایشان به جامعه کارگری و مردم شریف منطقه کمال امتنان را داردم. امید است به یاری الهی و با پشت سر نهادن شرایط کنونی، رشد و شکوفایی بیش از پیش آن مجموعه را شاهد باشیم.


نظرات