شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > جلسه افتتاحیه ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) در شرکت فولاد امیرکبیرکاشان

جلسه افتتاحیه ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت فولاد امیرکبیرکاشان با حضور تیم ممیزی، و رهبران سازمان از طریق اسکایپ برگزار گردید.

نظرات