شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > فولاد امیرکبیرکاشان تحریم‌ها را به فرصت خودکفایی تبدیل کرد

از تهدیدها و تحریم ها نهراسیدیم و از آنها فرصت و نردبانی برای موفقیت ساختیم.
شرکت فولاد امیرکبیرکاشان موفق گردید برای اولین بار موتور DC دو سر شافت ۷۰۰ کیلو وات خط تولید نورد سرد خود را با همکاری شرکت های داخلی بومی سازی نماید.
ما با اعتقاد به اراده و توانمندی نیروی انسانی کشور عزیزمان ایران و اینکه ایرانی می تواند در شرایط دشوار نیز از آزمون های بزرگ سربلند بیرون آید توانستیم با همت جوانان و مهندسان این مرز و بوم، برگ زرین دیگری در افتخارات ایران زمین ثبت نماییم و با اعتماد به هوش و تلاش ایرانی برای اولین بار، موتور ۷۰۰ کیلو وات DC خط نورد سرد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (ساخت شرکت زیمنس آلمان) در شرکت رشد صنعت نیرو با کیفیتی به مراتب بالاتر ساخته شد و با موفقیت کامل در مرداد ماه ۹۹ مورد بهره برداری قرار گرفت.

نظرات