شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > اخبار > حضور شرکت فولاد امیرکبیر برای دومین سال متوالی در هفتمین دوره ارزیابی جایزه جهانی سازمان دانشی برتر MAKE
11 آذر 1397
کد خبر: 3131

هفتمین دوره ارزیابی جایزه جهانی سازمان دانشی برتر MAKE در ایران در سال جاری صورت گرفت و شرکت فولاد امیرکبیر برای دومین سال متوالی در این ارزیابی حضور داشت.

جایزه جهانی سازمان دانشی برترMAKE

ارزیابی توسط تیم بین المللی ارزیابی جایزه و براساس چارچوب و مدل MAKE در تاریخ شنبه 10 آذر ماه 1397 و در محل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان صورت گرفت که شامل جلسات ارائه سازمان براساس معیارهای هشت گانه مدل MAKE و اصول چهارگانه برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و کنترل، مصاحبه با مدیریت عامل و تیم رهبری سازمان، مصاحبه با کارکنان، پرسش و پاسخ از تیم رهبری و نیز بازدید از سایت های تولیدی بود و در انتها گزارش اولیه ارزیابان به صورت خلاصه و بر اساس معیارهای 8گانه مدل MAKE ودر قالب نکات مثبت و ارائه پیشنهادهای بهبود صورت پذیرفت.

جایزه جهانی MAKE ، الگوی ارزیابی جهانی در حوزه مدیریت دانش‌محور سازمانی

Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE)

جایزه جهانی MAKE در 4 لایه و بیش از 150 شاخص ارزیابی به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان از دیدگاه دانش‌محور می‌پردازد. در حقیقیت ارزیابی جهانی MAKE به دنبال هدایت موثر سازمان‌ها در مسیر خلق ارزش از دانش و سرمایه‌های دانشی است و در این راه کلیه ارکان سازمانی را با نگاه دانشی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با تشریح موقعیت سازمان و ارائه راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر تجربیات سازمان‌های پیشرو دنیا به سازمان‌های شرکت‌کننده کمک می‌نماید تا مسیر خلق ارزش از دانش را با اطمینان و سرعت بیشتری طی نمایند. الگوی ارزیابی جهانی MAKE که با بررسی بیش از 100 الگوی معتبر عملیاتی مدیریت دانش‌محور در سازمان‌های دنیا و با بهره‌گیری از نظرات صدها مدیر و مشاور برجسته سازمان‌های پیشرو دنیا و پس از بیش از یک سال و نیم مطالعه و بررسی از سال 1996 تا 1998 طراحی گردیده است، شامل بیش از 150 شاخص عملیاتی است که در 8 محور اصلی طی 17 دوره برگزاری مستمر به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین ارزیابی جهانی در حوزه مدیریت دانش‌محور سازمانی شناخته شده است. در ادامه محورهای هشت‌گانه جایزه جهانیMAKE  تشریح می‌گردد:

  1. محور رهبری سازمانی – توسعه کارکنان دانشی با راهبری مدیریت ارشد

در این محور رهبری سازمان با نگاه دانش محور با استفاده از 12 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE و با تحلیل چگونگی حمایت لایه های مدیریتی سازمان از توسعه و جاری سازی استراتژی های سازمانی که با نگاه دانش محور تعیین و تدوین شده اند و نیز چگونگی تقسیم و جاری نمودن وظایف مرتبط با تسهیم و به کارگیری تجربیات، نوآوری ها و سرمایه های فکری میان کلیه اعضای سازمان و حمایت و ارزیابی آنان در این مسیر مورد بررسی قرار می گیرد. تعریف نقش های هدایت و برنامه ریزی دانشی و نیز فراهم آوردن بستر تصمیم گیری های گروهی در سازمان و حمایت موثر از خبرگان سازمان به منظور ارتقای میزان مشارکت اعضا در برنامه های خلق ارزش از دانش از دیگر جنبه های اصلی است که در این محور و با کمک 12 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE تجزیه و تحلیل شده و در کنار آن جایگاه سازمان در میان سازمان های ایرانی مشخص گردیده و توصیه ها و راهکارهای عملیاتی به منظور ارتقای موقعیت رهبری دانش محور در سازمان با استفاده از تجربیات سازمان های شرکت کننده در جایزه جهانی MAKE از سرتاسر جهان به سازمان ارائه میشود.

  1. محور فرهنگ سازمانی – ایجاد فرهنگ دانش‌محور سازمانی

بررسی اعتقاد سازمان به نقش دانش به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه ها در جهت خلق ارزش و بروز این اعتقاد در لایه های مختلف از تدوین چشم انداز و استراتژی های کلان سازمانی تا تعریف رفتار سازمانی و مدیریت دانش محور منابع انسانی از جمله مهم ترین مواردی است که به وسیله 29 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE در این محور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در حقیقت این محور به دنبال بررسی میزان جاری شدن نگاه دانش محور در تعیین جهت گیری های اصلی سازمان در آینده و نیز برنامه ریزی امور جاری و منابع انسانی سازمان با نگاه دانش محور و لحاظ نمودن موثر دانش به عنوان عنصری کلیدی در تعریف ارزشهای سازمان، ارزیابی و هدایت منابع انسانی، تعیین اهداف عملیاتی و مسیر دستیابی به آنها با استفاده از مجموعه 29 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE است و در کنار آن جایگاه سازمان نیز از این منظر در میان سازمان های ایرانی تعیین گردیده و مجموعه ای از راهکارها و توصیه های عملیاتی با توجه به مقتضیات و شرایط حاکم بر هر سازمان و مبتنی بر تجربیات سازمان های شرکت کننده در جایزه جهانی MAKE در سرتاسر دنیا به سازمان ارائه میشود.

  1. محور تعاملات سازمانی – ایجاد محیطی برای تسهیم دانش­محور مبتنی بر تعامل سازمانی

استخراج، ارزیابی، ساختاردهی، تسهیم، انتقال و ارزیابی میزان استفاده از دانش اعضای سازمان به مظور خلق ارزش با استفاده از ابزارهای فرهنگی، ساختاری و فناوری موجود سازمان از جمله مهمترین نکاتی است که در این محور با کمک 33 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار میگیرد. اندازه گیری نیازمندی های دانشی سازمان در حوزه های مختلف کسب و کار در کنار چگونگی تشخیص موقعیت دانشی حال حاضر سازمان در هر حوزه دانشی و در نهایت شناسایی خلاءهای دانشی و برنامه ریزی برای برطرف سازی آنها و دستیابی به اهداف مد نظر سازمان در جهت خلق ارزش برای ذینفعان از جمله دیگر مواردی است که در محور ایجاد و حفظ محیط تعاملی برای تسهیم دانش با کمک 33 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE بررسی شده و ضمن مشخص نمودن جایگاه سازمان در هر شاخص میان سایر سازمانهای کشور، توصیه ها و راهکارهای عملیاتی متناسب با مقتضیات و شرایط سازمان و مبتنی بر تجربیات سازمان های حاضر در جایزه جهانی MAKE از سرتاسر دنیا در اختیار سازمان قرار داده می شود.

  1. محور یادگیری سازمانی – ایجاد یک سازمان یادگیرنده

این محور به دنبال هدایت و ارزیابی سازمان ها در جهت استفاده موثر از تجربیات، نوآوری ها و سرمایه های فکری سازمان در عمل و به عنوان عاملی جهت به روز رسانی رویه ها و رفتار سازمانی با استفاده از 23 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE است. ارزیابی سازمان ها در این محور علاوه بر آشنایی آنان با جایگاه خود در میان سایر سازمان های کشور و دریافت توصیه ها و راهکارهای عملیاتی مبتنی بر مقتضیات سازمانی و تجربیات موفق سازمان های شرکت کننده در جایزه جهانی MAKE در سطح بین المللی، موجب اطمینان از هدایت موثر تجربیات، نوآوری ها و سرمایه های فکری به نقاط استفاده و به کارگیری آنها در جهت تغییر شرایط سازمانی به سمت مطلوب و جلوگیری از تبدیل سازمان به انباشتی از تجربیات موثر ولی بدون استفاده و نمایش تغییرات و ارزش ایجاد شده به واسطه مزیت های یادگیری سازمانی از درس آموخته های پیشین در 23 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانیMAKE در این محور میشود.

  1. محور نوآوری سازمانی – توسعه و ارائه خدمات/محصولات/راهکارهای دانش‌محور

در این محور نوآوری به مثابه یک سرمایه سازمانی با قابلیت برنامه ریزی موثر به منظور خلق ارزش از دانش جدید در سازمان با استفاده از 14 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و جایگاه سازمان در میان سازمان های ایرانی مشخص گردیده و نیز توصیه ها و راهکارهای عملیاتی متناسب با شرایط سازمان و مبتنی بر راهکارهای عملیاتی در پیش گرفته شده از سوی سازمان های موفق شرکت کننده در ارزیابی های سالیانه MAKE از سرتاسر جهان در اختیار سازمان قرار داده می شود. چگونگی تعیین و میزان اتکای سازمان به نوآوری های درون سازمانی و نیز نوآوری های حاصل از مشارکت با مشتریان، پیمانکاران، شرکا، برنامه ریزی به منظور تحقق حداکثری سهم نوآوری ها در خلق ارزش برای سازمان، مدیریت تحقیق و توسعه به شیوه موثر و تاثیرگذار بر توسعه محصولات، خدمات و راه حل ها، ایجاد بستر نوآوری های گروهی و تشویق افراد در جهت ارائه پیشنهادات و اندازه گیری میزان ارزش خلق شده از نوآوری از دیگر جنبه هایی است که توسط 14 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE به طور دقیق بررسی می شوند.

  1. محور سرمایه فکری – بیشینه‌سازی سرمایه‌های فکری سازمانی

شناسایی، حفاظت و ارزش آفرینی مضاعف از تجربیات و نوآوری های سازمانی علاوه بر استفاده موثر از آنها در فرآیندهای جاری سازمان از جمله مشخصه های مورد بررسی در این محور با کمک 20 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE می باشد که در کنار ارزیابی سازمان، وضعیت سازمان در مقایسه با سایر سازمان های ایرانی و نیز توصیه ها و راهکارهای عملیاتی ارتقای وضعیت سازمان بر اساس تجربیات سازمان های حاضر در جایزه جهانی MAKE از سرتاسر دنیا به سازمان ارائه می شود. بعلاوه این محور به دنبال هدایت سازمان در مسیر رشد سرمایه های نامشهود در برابر سرمایه های مشهود سازمانی و لحاظ نمودن میزان دارایی های نامشهود سازمان ناشی از سرمایه های دانشی ارتباطی، انسانی و ساختاری سازمان در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از 20 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE است.

  1. محور مشتریان سازمانی – ارائه ارزش بر مبنای دانش ذی­نفعان

در این محور استفاده از تعاملات دانشی با مشتریان سازمان به منظورخلق ارزش برای سازمان در قالب دریافت تجربیات و نوآوری ها از مشتریان، کسب دانش در خصوص رفتار مشتری و در نهایت ارائه دانش به مشتریان با هدف تاثیرگذاری بر الگوی خرید خدمات و محصولات سازمان از سوی مشتری با استفاده از 20 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و همراه با آن جایگاه سازمان در میان سایر سازمان های ایرانی مشخص گردیده و راهکارها و توصیه های عملیاتی مبتنی بر مقتضیات سازمان و تجربیات سازمان های پیشرو دنیا حاضر در جایزه جهانی MAKE در سطح بین المللی که در حوزه های مشابه با فعالیت سازمان قرار دارند، ارائه می شود. جلب مشارکت مشتریان در طراحی و ارائه خدمات و محصولات و استفاده از ابزارهای ارتباطی و تحلیلی در این خصوص و تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان در بازار و میان مشتریان و به کارگیری نتایج به دست آمده از تحلیل ها در جهت خلق ارزش از جمله دیگر جنبه هایی است که با استفاده از 20 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE به طور دقیق بررسی می شود.

  1. محور ارزش سازمانی – تبدیل دانش سازمانی به ارزش برای مشتریان/ذی­نفعان

بررسی شاخص ها و روش های اندازه گیری میزان ارزش خلق شده برای ذینفعان،سهامداران و صاحبان سازمان از دانش، نوآوری و سرمایه فکری با استفاده از 16 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE و تعیین جایگاه سازمان از این منظر در میان سازمان های ایرانی و ارائه راهکارها و توصیه های عملیاتی مبتنی بر تجربیات سازمان های پیشرو دنیا که هر ساله در ارزیابی جهانی MAKE شرکت می نمایند از اهداف این محور می باشد. در حقیقت این محور به دنبال شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق روش هایی است که سازمان با کمک آنها اثربخشی اقدامات و برنامه های خود در حوزه مدیریت دانش محور سازمانی و نیز میزان ارزش خلق شده برای ذینفعان خود را هدف گذاری و اندازه گیری می نماید که این ارزیابی با استفاده از 16 شاخص معتبر عملیاتی بنیاد جهانی MAKE صورت می پذیرد.

اخبار مرتبط
نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

32 − = 29