شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > آموزش > مطالب آموزشی > کتاب امروز من خانواده فولاد امیرکبیر کاشان


از فرصت در خانه ماندن به خاطر شیوع ویروس کرونا در جهت مطالعه کتاب به خوبی استفاده کنیم.
همان طور که از کودکی به ما آموخته اند، کتاب بهترین رفیق انسان به خصوص در ایام فراغت است و حالا که شرایط اقتضاء می کند به جهت عدم سرایت ویروس کرونا در منزل باشیم، چه خوب است که به سراغ کتاب هایی برویم که به هر دلیلی در طول سال فرصت مطالعه آن ها را پیدا نکرده ایم. روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در نظر دارد هرروزفایل صوتی یا متنی یک کتاب را در کانال تلگرام شرکت برای شما عزیزان قراردهد.

نظرات