شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > خانه > فرم نظرخواهی از مشتریان

مشتری گرامی با سلام؛
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب نظرات شما در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان، پرسشنامه توسط افراد یا واحدهای مرتبط و با نهایت دقت و صداقت تکمیل گردد و پس از تکمیل و ارسال نمائید.
با تشکر فراوان واحد فروش شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

 • مشخصات تكميل كننده فرم
 • بخش اول
 • بخش دوم
 • ۴ - کیفیت محصولات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان را با توجه به نیازتان در موارد ذیل چگونه ارزیابی می كنید؟
 • بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
 • 5 - كیفیت محصولات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان را در مقایسه با رقبای زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 • بسیار بهتربهترمتوسطبدتربسیار بدتر
 • 6 - قیمت محصولات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان را در مقایسه با رقبای زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 • بسیار بهتربهترمتوسطبدتربسیار بدتر
 • 7 - نحوه رسیدگی به اعتراض و ادعاهای مربوط به عدم تطابق محصول دریافتی با خواسته‌های خود را در موارد زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 • بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
 • 8 - صلاحیت و شایستگی پرسنل واحد فروش شرکت فولاد امیرکبیر کاشان مرتبط با شركت شما را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 • بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
 • 9 - نحوه دسترسی به پرسنل مرتبط با خود را از طریق كانالهای زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 • بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
 • 12 - میزان پاسخگوئی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان را در موارد زیر چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 • بسیار خوبخوبمتوسطضعیفبسیار ضعیف
 • بخش سوم

نظرسنجی ها

صفحه نظرسنجی ها

افکار سنجی رکن اصلی در بهبود مستمر و رشد سازمانهای متعالی و پویاست، روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با عنایت به این اهم اقدام به برگزاری نظرسنجی های مستمر نموده و شما بازدید کننده محترم را دعوت به مشارکت در این امر می نماید.