شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > سالگرد راه اندازی خط برش عرضی