شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > مسابقه سازه های کبریتی