شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > نشان زرین استقامت ملی