شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > هشتمین دوره آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران